Misyonumuz

İzmir Demokrasi Üniversitesi Stratejileri doğrultusunda, Üniversitemiz kaynaklarını ilgili yasal düzenlemeler ve kaynaklar dahilinde etkin ve verimli kullanarak tüm birimlerimde gelişmiş bir araştırma alt yapısını oluşturmak, bilime, teknolojiye, ekonomiye ve topluma katkı saplayacak nitel ve nicel bilimsel çıktıların eldesine katkı sağlamak ve bu kapsamda akademisyen ve öğrencilerimize yol gösterici ve çözüm odaklı bir hizmet sunmaktır.

 

Vizyonumuz

Üniversitemizin ulusal ve uluslararası platformlarda bilimsel tanınırlığı ve itibarını arttırabilmek ve ülkemizin geleceğine katkı sağlayan bilimsel çalışmaları teşvik edebilmek için akademisyen ve öğrencilerimizin gereksinim duyduğu olanakları sunabilen, sürekli kendini geliştiren, yenileyen bir birim olmaktır.