BAP KOMİSYONU ÜYELERİ
Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER Komisyon Başkanı Rektör
Doç. Dr. Nurdan ERDOĞAN Koordinatör Mimarlık Fakültesi
Prof. Dr. Günay ÖZTÜRK Üye Fen-Edebiyat Fakültesi
Prof. Dr. Aslı GÜNEŞ GÖLBEY Üye Mimarlık Fakültesi
Prof. Dr. Devrim ÜNAY Üye Mühendislik Fakültesi
Doç. Dr. Ece EKŞİN ÇERKEZOĞLU Üye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Dr. Öğr. Üyesi Osman Hasan Tahsin KILIÇ Üye Tıp Fakültesi